Polityka prywatności

My w Premise wiemy, że zależy Państwu na tym, jak Państwa dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane, i traktujemy Państwa prywatność poważnie. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, aby dowiedzieć się o danych osobowych, które są przez nas zbierane, wykorzystywane i udostępniane. Korzystając lub uzyskując dostęp do Usługi, w tym korzystając z naszej strony internetowej, portali, platform lub innych usług online w jakikolwiek sposób lub pobierając nasze aplikacje mobilne i przeglądając lub wykonując Zadania (zgodnie z opisem w Warunkach korzystania z usługi), akceptujesz praktyki i polityki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie przez nas Twoich danych osobowych w sposób wymieniony poniżej.

Premise zbiera informacje o użytkowniku, gdy instaluje on naszą aplikację mobilną oraz poprzez inne interakcje i komunikację, którą prowadzi z nami za pośrednictwem naszych usług online lub w inny sposób. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy aplikacji Premise, stron internetowych, platform oraz produktów i usług dostępnych na lub w aplikacjach, stronach internetowych lub innych portalach internetowych. Pamiętaj, że Twoje korzystanie z Usługi podlega przez cały czas Warunkom Użytkowania, które zawierają niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie terminy pisane wielką literą, których używamy w niniejszej Polityce Prywatności bez ich definiowania, mają definicje nadane im w Regulaminie: https://www.premise.com/app/tos.html. Właścicielem i operatorem Usługi jest Premise Data Corporation ("PDC"), a niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Premise Data Corporation.

Możemy przekazywać informacje opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz przetwarzać i przechowywać je w Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć niższy poziom przepisów dotyczących ochrony danych niż kraj zamieszkania użytkownika. W takim przypadku podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami.

Nieustannie staramy się ulepszać Serwis. Możemy również od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o zmianach, wysyłając Ci wiadomość w aplikacji, umieszczając powiadomienie na odpowiednich platformach mediów społecznościowych, umieszczając zaktualizowaną Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej, platformach i/lub w inny sposób. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail z informacjami prawnymi (lub nie podał nam swojego adresu e-mail), te informacje prawne nadal będą regulować korzystanie z Usługi, a użytkownik jest nadal odpowiedzialny za ich przeczytanie i zrozumienie. Jeśli korzystasz z Serwisu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności, oznacza to, że zgadzasz się na wszystkie zmiany. Wykorzystanie informacji, które zbieramy, podlega Polityce Prywatności obowiązującej w momencie zbierania informacji.

ZAKRES I ZASTOSOWANIE

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") dotyczy osób w dowolnym miejscu na świecie, które uzyskują dostęp lub korzystają z jakichkolwiek Usług.

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o dane osobowe osób, które nie ukończyły 18 lat lub nie osiągnęły pełnoletności w miejscu zamieszkania lub pobytu danej osoby podczas korzystania z Serwisu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa (łącznie "Minimum wiekowe"). Prosimy nie próbować rejestrować się w Serwisie ani nie wysyłać do nas żadnych danych osobowych, jeśli są Państwo młodsi niż Minimum Wiekowe, a także prosimy nie wysyłać żadnych danych osobowych dotyczących innych osób, które są poniżej Minimum Wiekowego lub poniżej 13 roku życia, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej Minimum Wiekowego lub 13 roku życia, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że osoba poniżej Minimum wiekowego mogła przekazać nam dane osobowe lub jeśli przekazano nam dane osobowe osoby poniżej Minimum wiekowego 13 lat, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

GROMADZENIE INFORMACJI

Premise to aplikacja do zbierania danych o otaczającym Cię świecie. Poniżej wymieniono niektóre z danych, które zbieramy i dlaczego. Więcej informacji na temat danych osobowych, które zbieramy, podajemy w kolejnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Co zbieramy Dlaczego je gromadzimy
Identyfikatory, np. imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikatory internetowe (takie jak nazwa użytkownika), identyfikatory resetowalne przez system operacyjny urządzenia mobilnego, hasła, podpis cyfrowy Aby zidentyfikować użytkownika, śledzić wykonane przez niego Zadania, komunikować się z użytkownikiem w sprawie jego konta, Zadań i aktualizacji Usługi, utrzymywać i obsługiwać naszą Usługę, śledzić aktywność i usprawniać działania związane z obsługą i ukierunkowaniem, opracowywać informacje dla naszych klientów i podmiotów stowarzyszonych oraz ograniczać oszustwa.
Obrazy, filmy i nagrania, w tym nagrania audio, zdjęcia i zrzuty ekranu Aby zidentyfikować użytkownika, śledzić i potwierdzać wykonane przez niego Zadania, śledzić aktywność i usprawniać działania związane z obsługą i ukierunkowaniem, opracowywać informacje dla naszych klientów i podmiotów stowarzyszonych oraz ograniczać oszustwa.
Lokalizacja Aby lepiej ukierunkować użytkowników na zadania, opracować informacje dla naszych klientów i podmiotów stowarzyszonych oraz ograniczyć oszustwa poprzez weryfikację danych dotyczących lokalizacji podanych przez użytkownika.
Identyfikator urządzenia użytkownika i adres IP, takie jak system operacyjny, ustawienia użytkownika, korzystanie z Usług przez użytkownika Aby spersonalizować i ulepszyć Usługi, w tym dostarczyć lub polecić treści skierowane do konkretnego użytkownika w konkretnej lokalizacji.
Informacje o urządzeniu Aby lepiej zrozumieć kontekst użytkownika w celu ulepszenia aplikacji i zgłaszania błędów, aby skompilować informacje dla naszych klientów i podmiotów stowarzyszonych oraz aby zebrać dane, które mogą być wykorzystane do rozstrzygania sporów podczas wykonywania płatnych Zadań.
Język Możliwość prezentowania użytkownikowi tekstu w aplikacji w zrozumiałym dla niego języku.
Metryki wydajności dla API Zapewnienie, że wszystkie API używane przez aplikację działają dobrze, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika.
Zbiór nazw aplikacji Aby zminimalizować ryzyko oszustwa poprzez upewnienie się, że użytkownik nie korzysta z aplikacji, która doktoryzuje informacje kluczowe dla efektywnego funkcjonowania aplikacji, np.: dane o lokalizacji, zegar itp. oraz dla zestawienia dokładnych informacji dla naszych klientów i podmiotów stowarzyszonych.
Stan baterii Aby zrozumieć wpływ naszej aplikacji na baterię użytkownika oraz w celu monitorowania i wykrywania oszustw.
WiFi i telefonia komórkowa Aby lepiej zrozumieć jakość sygnału na urządzeniu użytkownika i tym samym pomóc naszym partnerom w poprawie zasięgu sieci, a także w reaktywnym dostarczaniu lepszych usług dla użytkowników w oparciu o jakość sygnału.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy rejestrować dane wymienione powyżej, aby lepiej służyć naszym użytkownikom i zapobiegać nadużywaniu naszych Usług przez nieuczciwych użytkowników, w tym Zadań, za które płacimy użytkownikom, oraz aby realizować projekty dla klientów i podmiotów stowarzyszonych. Dane te zostaną przesłane do PDC za pośrednictwem Amplitude, firmy analitycznej będącej stroną trzecią. Niektóre z wyżej wymienionych informacji mogą być również udostępniane naszym partnerom, klientom i podmiotom stowarzyszonym. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy zachować Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy powody sądzić, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z Państwem. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także odpowiednie wymagania prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat informacji, które zbieramy, oto kilka dodatkowych szczegółów:

Informacje przekazywane nam przez użytkownika

Zbieramy informacje, które podajesz bezpośrednio do nas, jak również informacje, które podajesz poprzez korzystanie z kont osób trzecich. Zbieramy informacje, gdy użytkownik tworzy lub modyfikuje swoje konto, wykonuje zadanie, kontaktuje się z obsługą klienta lub w inny sposób komunikuje się z nami. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, konto w mediach społecznościowych, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator płatności oraz inne informacje, które zdecydujesz się podać. Zbieramy również wszelkie obrazy, filmy lub nagrania, które nam przekazujesz, w tym zdjęcia, zrzuty ekranu i nagrania audio.

Informacje, które zbieramy podczas korzystania z usług

Kiedy korzystasz z Serwisu, zbieramy informacje o Tobie w ogólnych kategoriach poniżej:

Informacje o lokalizacji: Gdy użytkownik korzysta z Usługi w celu wykonania zadań w Lokalu, zbieramy dokładne dane o lokalizacji, które śledzą miejsce zameldowania i miejsca obserwacji. Jeśli zezwolą Państwo usłudze na dostęp do usług lokalizacyjnych poprzez system uprawnień używany przez Państwa mobilny system operacyjny ("platforma"), możemy również zbierać dokładne dane o lokalizacji Państwa urządzenia, gdy aplikacja działa na pierwszym planie lub w tle. Możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie jego adresu IP.

Informacje o kontaktach: Jeśli użytkownik zezwoli Usłudze na dostęp do książki adresowej na swoim urządzeniu za pośrednictwem systemu uprawnień stosowanego przez jego platformę mobilną, możemy uzyskać dostęp do nazwisk i informacji kontaktowych z książki adresowej użytkownika oraz przechowywać je w celu weryfikacji konta, a także w celu polecania i podobnych zastosowań.

Informacje o zasilaniu: Jeśli użytkownik zezwoli Usłudze na dostęp do informacji o zasilaniu w swoim urządzeniu za pośrednictwem systemu uprawnień stosowanego przez jego platformę mobilną, możemy uzyskać dostęp do poziomów zasilania i stanu ładowania oraz przechowywać je, aby zrozumieć środowisko, w którym działa nasz produkt.

Informacje o transakcjach: Zbieramy szczegóły transakcji związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w tym informacje o płatnościach, dostawcy płatności, z którego korzysta, datę i godzinę wykonania, złożenia, przeglądu i zapłaty Zadania, zainicjowania wypłaty środków, kwotę dokonanych wpłat oraz inne powiązane szczegóły transakcji.

Informacje o użytkowaniu i preferencjach (Polityka "Do Not Track"): Zbieramy informacje o sposobie interakcji użytkownika i osób odwiedzających stronę z Serwisem, wyrażonych preferencjach i wybranych ustawieniach. W niektórych przypadkach robimy to za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii, które tworzą i utrzymują unikalne identyfikatory. Poprzez pliki cookie umieszczane w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika możemy również zbierać informacje o jego aktywności online po opuszczeniu Serwisu. Podobnie jak inne gromadzone przez nas informacje o użytkowaniu, informacje te pozwalają nam udoskonalać Serwis i dostosowywać go do potrzeb użytkownika, a także w inny sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Przeglądarka użytkownika może oferować opcję "Do Not Track", która pozwala zasygnalizować operatorom stron internetowych i aplikacji internetowych oraz usług (w tym usług reklamy behawioralnej), że użytkownik nie życzy sobie, aby tacy operatorzy śledzili pewne jego działania online w czasie i na różnych stronach internetowych. W chwili obecnej Serwis nie obsługuje żądań "Do Not Track", co oznacza, że zbieramy informacje o Twojej aktywności online zarówno podczas korzystania z Serwisu, jak i po jego opuszczeniu. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na takie gromadzenie informacji.

Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika, w tym na przykład model sprzętu, system operacyjny i jego wersję, nazwy i wersje oprogramowania oraz plików, preferowany język, unikalny identyfikator urządzenia, identyfikatory reklamowe, numer seryjny, informacje o ruchu urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej.

Informacje z dziennika: Podczas interakcji z Usługą gromadzimy dzienniki serwera, które mogą zawierać informacje takie jak adres IP urządzenia, daty i godziny dostępu, funkcje aplikacji lub przeglądane strony, awarie aplikacji i inne działania systemowe, typ przeglądarki oraz witrynę lub usługę strony trzeciej, z której korzystali Państwo przed wejściem w interakcję z Usługą. Możemy również gromadzić dane dotyczące Internetu i innych działań online, w tym informacje i historię przeglądarki, informacje o plikach cookie (zgodnie z preferencjami dotyczącymi plików cookie, jeśli takie istnieją) oraz znaczniki czasu.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Jeśli podasz nam swoje dane uwierzytelniające do konta osoby trzeciej lub w inny sposób zalogujesz się do Usługi za pośrednictwem strony lub usługi osoby trzeciej, rozumiesz, że niektóre treści i/lub informacje na tych kontach ("Informacje o kontach osób trzecich") mogą zostać przesłane na Twoje konto Premise, jeśli zezwolisz na takie transmisje, a Informacje o kontach osób trzecich przesłane do Usługi są objęte niniejszą Polityką. Możemy łączyć informacje z tej aplikacji lub strony z informacjami, które zebraliśmy od Ciebie jako użytkownika Usługi.

Korzystamy z analityki, aby pomóc w analizie sposobu, w jaki nasi użytkownicy korzystają z Serwisu. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o tym, jak często nasi użytkownicy odwiedzają Serwis, jakie strony odwiedzają i z jakich innych stron korzystali przed wejściem do Serwisu. Możemy wykorzystywać informacje uzyskane z Google Analytics do ulepszania naszej Usługi lub do wysyłania wiadomości promocyjnych dotyczących naszej Usługi. Google Analytics zbiera adres IP przypisany do użytkownika w dniu, w którym odwiedza on Usługę, ale nie jego imię i nazwisko ani inne informacje umożliwiające identyfikację. Nie łączymy informacji generowanych za pomocą Google Analytics z żadnymi danymi osobowymi. Mimo że Google Analytics umieszcza trwałe pliki cookie, które identyfikują użytkownika jako unikalnego przy kolejnej wizycie w Serwisie, pliki te nie mogą być wykorzystywane przez nikogo poza Google. Możliwość wykorzystywania i udostępniania przez Google informacji zebranych przez Google Analytics na temat Państwa wizyt w Usłudze jest ograniczona Warunkami korzystania z Google Analytics oraz Polityką prywatności Google. Dodatkowe informacje na temat Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody użytkownika na korzystanie z innych niż istotne plików cookie, zgodę tę uzyskujemy za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie.

Google, Branch, Amplitude i FullStory oraz inni podobni dostawcy, z którymi współpracuje Premise, mogą zbierać lub otrzymywać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika o jego działaniach online w czasie i na różnych stronach internetowych z Usługi i innych aplikacji oraz wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarowych i kierowania reklam. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w celu kierowania reklam. Użytkownik może zrezygnować z Google Analytics, korzystając z następującego dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

PDC poważnie traktuje zapobieganie oszustwom i przestrzeganie prawa. Jako warunek zakwalifikowania się do zapisania się i wykonania Zadań za pomocą Aplikacji, Premise może przeprowadzić kontrolę przeszłości i bezpieczeństwa, jak uzna za stosowne i według własnego uznania.

Ważne informacje na temat uprawnień do platformy

Platformy mobilne zdefiniowały pewne typy danych urządzenia, do których aplikacje nie mogą mieć dostępu bez zgody użytkownika. Platformy te mają różne systemy zezwoleń, aby uzyskać zgodę użytkownika. Urządzenia z systemem Android poinformują Cię o uprawnieniach, których wymaga aplikacja Premise przed pierwszym użyciem aplikacji, a korzystanie z niej stanowi Twoją zgodę.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie, aby:

Zapewnienie, utrzymanie i udoskonalanie Usługi, w tym na przykład ułatwianie płatności, dostarczanie produktów i usług, o które użytkownik prosi (oraz wysyłanie powiązanych informacji), opracowywanie nowych funkcji, zapewnianie użytkownikom pomocy technicznej, uwierzytelnianie użytkowników oraz wysyłanie aktualizacji produktów i wiadomości administracyjnych;

Prowadzenie operacji wewnętrznych, w tym na przykład zapobieganie oszustwom i nadużyciom w Serwisie, rozwiązywanie błędów w oprogramowaniu i problemów operacyjnych, przeprowadzanie analiz danych, testów i badań oraz monitorowanie i analizowanie trendów w zakresie użytkowania i aktywności;

Wysyłanie lub ułatwianie komunikacji między użytkownikiem a naszym wewnętrznym systemem wsparcia, np. ważnych powiadomień dotyczących podzbioru użytkowników aplikacji;

wysyłania informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, nowościach i wydarzeniach Premise Data Corporation i innych firm, tam gdzie jest to dozwolone i zgodne z lokalnymi obowiązującymi przepisami; oraz w celu przetwarzania zgłoszeń do konkursów, loterii lub innych promocji i realizacji wszelkich związanych z nimi nagród; oraz

Personalizacja i ulepszanie Usługi, w tym dostarczanie lub polecanie funkcji, treści, poleceń i reklam.

Podstawą prawną dla nas jest wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów umownych lub prawnych, gdy potrzebujemy ich do świadczenia Usług lub obsługi strony internetowej lub do naszych uzasadnionych interesów, w tym naszej ogólnej działalności gospodarczej i marketingowej, do celów dochodzeniowych lub spornych oraz do celów promocyjnych. W przypadku gdy opieramy się na uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Możemy udostępniać informacje, które zbieramy o Tobie, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce lub zgodnie z opisem w momencie zbierania lub udostępniania, w tym w następujący sposób:

Z partnerami Premise i podmiotami powiązanymi, które świadczą usługi lub prowadzą gromadzenie i/lub przetwarzanie danych w naszym imieniu, lub w celu centralizacji danych i / lub logistyki;

Z klientami Premise, którzy angażują Premise do gromadzenia danych, obrazów, nagrań i filmów, w tym zdjęć, zrzutów ekranu i nagrań audio, w miejscach na całym świecie;

Ze sprzedawcami, konsultantami, doradcami biznesowymi, partnerami marketingowymi, audytorami, profesjonalnymi doradcami, takimi jak doradcy finansowi lub prawni oraz innymi dostawcami usług, którzy potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać pracę w naszym imieniu lub zapewnić nam doradztwo lub usługę;

W odpowiedzi na żądanie informacji przez właściwy organ, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne lub w inny sposób wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy lub proces prawny, w tym w celu odpowiedzi na wezwania, nakazy przeszukania i nakazy sądowe;

W celu ustalenia lub wykonania lub praw prawnych, lub obrony przed roszczeniami prawnymi;

Aby prowadzić dochodzenia, zapobiegać lub podejmować działania dotyczące domniemanych lub rzeczywistych działań niezgodnych z prawem, naruszeń Warunków użytkowania lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo;

Przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących podatków;

W celu administrowania promocją lub ankietą;

Urzędnikom organów ścigania, władzom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli uważamy, że działania użytkownika są niezgodne z naszymi Warunkami użytkowania lub innymi odpowiednimi zasadami, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Premise Data Corporation lub innych osób;

W związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez lub do innej firmy;

Jeśli poinformujemy Cię o tym w inny sposób, a tam, gdzie jest to wymagane, wyrazisz zgodę na udostępnienie; oraz

W zagregowanej i/lub zanonimizowanej formie, która nie może być racjonalnie wykorzystana do identyfikacji użytkownika.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez inne podmioty

Możemy zezwolić innym na zapewnienie pomiaru widowni i usług analitycznych dla nas, do obsługi reklam w naszym imieniu w całym Internecie, a także do śledzenia i raportowania wydajności tych reklam. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW, SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika podczas korzystania z usługi, a także podczas odwiedzania innych witryn i usług online.

TWOJE WYBORY

Informacje o rachunku

W każdej chwili możesz poprawić informacje o swoim koncie, logując się na swoje konto w aplikacji. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, napisz do nas na adres [email protected]. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy zachować pewne informacje o użytkowniku zgodnie z wymogami prawa lub dla uzasadnionych celów biznesowych w zakresie dozwolonym przez prawo. Na przykład, jeśli użytkownik ma stały kredyt lub dług na koncie, lub jeśli uważamy, że popełnił oszustwo lub naruszył nasze Warunki użytkowania, możemy starać się rozwiązać problem przed dezaktywacją konta.

Prawa dostępu

Premise spełni prośby poszczególnych osób dotyczące dostępu, korekty i/lub dezaktywacji konta użytkownika lub innych danych osobowych dotyczących danej osoby zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje o lokalizacji

Usługa wymaga zezwolenia na zbieranie dokładnej lokalizacji z urządzenia użytkownika zgodnie z systemem zezwoleń stosowanym w mobilnym systemie operacyjnym. Wyłączenie gromadzenia tych informacji ograniczy możliwość korzystania z Usługi. Jednakże wyłączenie zbierania przez Usługę dokładnej lokalizacji z urządzenia użytkownika nie ograniczy naszej zdolności do zbierania informacji o lokalizacji użytkownika na podstawie jego adresu IP.

Zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (z zastrzeżeniem praw i wyłączeń wynikających z takich obowiązujących przepisów) użytkownicy europejscy mają prawo do: (i) sprawdzenia, czy posiadamy dane osobowe na ich temat i otrzymania kopii ich danych osobowych; (ii) żądania poprawienia swoich danych osobowych, które są niedokładne; (iii) żądania usunięcia swoich danych osobowych; (iv) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; oraz (v) zgłoszenia problemów związanych z przetwarzaniem danych do lokalnego organu nadzorczego. W pewnych okolicznościach mogą oni również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionym interesie ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Ponadto mają prawo do przekazywania niektórych swoich danych osobowych zewnętrznym dostawcom usług w ramach prawa do przenoszenia danych. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami w sposób określony poniżej.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub napisać do nas na adres Premise Data Corporation, Inc, Attn: Legal, 185 Berry Street, Suite 6850, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki.

Data wejścia w życie: 1 lutego 2022 r.