Politika e privatësisë

Ne në Premise e dimë se ju intereson se si informacioni juaj personal përdoret dhe ndahet, dhe ne e marrim seriozisht privatësinë tuaj. Ju lutemi lexoni më poshtë për të mësuar rreth informacioneve personale që mblidhen, përdoren dhe ndahen nga ne. Duke përdorur ose duke hyrë në Shërbim, duke përfshirë përdorimin e uebsajtit tonë, portaleve, platformave ose shërbimeve të tjera online në çfarëdo mënyre ose duke shkarkuar aplikacionet tona mobile dhe duke shqyrtuar ose plotësuar Detyrat (siç përshkruhet në Kushtet e Përdorimit), ju pranoni praktikat dhe politikat e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë dhe ju pranoni mbledhjen, përdorimin dhe ndarjen tonë të informacionit tuaj personal në mënyrat e renditura më poshtë.

Premise mbledh informacione rreth jush kur instaloni aplikacionin tonë mobil dhe nëpërmjet ndërveprimeve dhe komunikimeve të tjera që keni me ne nëpërmjet shërbimeve tona online ose ndryshe. Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet për aplikacionet Premise, faqet e internetit, platformat, dhe produktet dhe shërbimet e disponueshme në ose në aplikacionet, faqet e internetit ose në portalet e tjera online.  Mos harroni se përdorimi juaj i Shërbimit është në çdo kohë subjekt i Kushteve të Përdorimit, i cili përfshin këtë Politikë të Privatësisë. Çdo terma i kapitalizuar që përdorim në këtë Politikë të Privatësisë pa i përcaktuar ato, ka përkufizimet që u janë dhënë atyre në Termat e Përdorimit: https://www.premise.com/app/tos.html. Shërbimi është në pronësi dhe operohet nga Premise Data Corporation ("PDC"), dhe kjo Politikë e Privatësisë zbatohet për informacionin e mbledhur dhe të përdorur nga Premise Data Corporation.

Ne mund të transferojmë informacionin e përshkruar në këtë Politikë të Privatësisë, dhe ta përpunojmë dhe ta ruajmë atë në Shtetet e Bashkuara, të cilat mund të kenë një nivel më të ulët të ligjeve për mbrojtjen e të dhënave sesa vendi juaj i banimit. Kur është kështu, ne do të marrim masat e duhura për të mbrojtur informacionin tuaj personal në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet e zbatueshme.

Përpiqemi vazhdimisht të përmirësojmë Shërbimin.  Mund ta ndryshojmë herë pas here këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'ju lajmërojmë për ndryshimet duke ju dërguar një mesazh në app, duke postuar një njoftim në platformat përkatëse të mediave sociale, duke postuar Politikën e përditësuar të Privatësisë në faqen tonë të internetit, platformat dhe/ose me disa mjete të tjera. Ju lutem vini re se nëse keni zgjedhur të mos merrni email-e të njoftimeve ligjore nga ne (ose nuk na keni dhënë adresën tuaj të postës elektronike), ato njoftime ligjore do të qeverisin ende përdorimin tuaj të Shërbimit, dhe ju jeni ende përgjegjës për leximin dhe kuptimin e tyre. Nëse e përdorni Shërbimin pasi të jetë postuar ndonjë ndryshim në Politikën e Privatësisë, kjo do të thotë se jeni dakord me të gjitha ndryshimet. Përdorimi i informacionit që mbledhim i nënshtrohet Politikës së Privatësisë që është në fuqi në kohën kur informacioni është mbledhur.

FUSHËVEPRIMI DHE ZBATIMI

Kjo Politikë e Privatësisë ("Politika") zbatohet për personat kudo në botë që aksesojnë ose përdorin ndonjë nga Shërbimet.

Ne nuk mbledhim ose kërkojmë informacion personal me dije nga kushdo që është nën moshën 18 vjeç, ose mosha e shumicës ku ai individ banon ose ndodhet kur përdor Shërbimin, i cili ndonjëherë është më i ulët (kolektivisht, "Minimumi i Moshës").  Ju lutem mos u mundoni të regjistroheni për Shërbimin ose të dërgoni ndonjë informacion personal për veten tuaj tek ne nëse jeni më i ri se Minimumi i Moshës, dhe ju lutemi të mos dërgoni asnjë informacion personal për ndonjë person tjetër që është nën Minimumin e Moshës ose nën moshën 13 vjeç, cilado që të jetë më e ulët.  Nëse mësojmë se kemi mbledhur informacione personale nga dikush nën Minimumin e Moshës ose 13 vjeç, cilado që të jetë më e ulët, ne do ta fshijmë këtë informacion sa më shpejt të jetë e mundur.  Nëse besoni se një person nën Minimumin e Moshës mund të na ketë dhënë informacion personal, ose nëse na është dhënë informacion personal në lidhje me dikë që është nën Moshën Minimumi 13 vjeç, i cili ndonjëherë është më i ulët, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].

MBLEDHJA E INFORMACIONEVE

Premise është një app për të mbledhur të dhëna rreth botës rreth jush.  Në vijim rendit disa nga të dhënat që mbledhim dhe pse.  Ne japim më shumë informacion rreth informacionit personal që mbledhim në seksionin tjetër të kësaj Politike të Privatësisë.

Çfarë mbledhim? Pse e mbledhim?
Identifikuesit, p.sh., emri, adresa email, identifikuesit online (të tilla si emri i përdoruesit), identifikuesit e rivendosur të përdoruesit të ofruar nga sistemi operativ i një pajisjeje celulare, fjalëkalimet, nënshkrimi dixhital Për t'ju identifikuar, për të gjurmuar Detyrat që keni përfunduar, për të komunikuar me ju në lidhje me llogarinë tuaj, Detyrat dhe përditësimet e Shërbimit, për të mirëmbajtur dhe operuar Shërbimin tonë, për të gjurmuar aktivitetin amd zgjerojnë aktivitetet e shërbimit dhe të targetimit, për të përpiluar informacion për klientët tanë dhe filialet dhe për të zbutur kundër mashtrimit.
Imazhet, videot dhe regjistrimet, duke përfshirë regjistrimet audio, fotografitë dhe kapjet e ekranit Për t'ju identifikuar, për të gjurmuar dhe konfirmuar Detyrat që keni përfunduar, për të gjurmuar veprimtarinë amd zgjerojnë shërbimin dhe targetimin e aktiviteteve, për të përpiluar informacion për klientët tanë dhe filialet dhe për të pakësuar kundër mashtrimit.
Vendndodhja Për të synuar më mirë përdoruesit me Tasks, për të përpiluar informacion për klientët tanë dhe filialet, dhe për të zbutur mashtrimin duke verifikuar përdoruesit dhënë të dhënat e vendndodhjes.
ID e pajisjes së përdoruesit dhe adresa IP, të tilla si sistemi operativ, rregullimet e përdoruesit, përdorimi juaj i Shërbimeve Për të personalizuar dhe përmirësuar Shërbimet, duke përfshirë për të siguruar ose rekomanduar përmbajtje të synuara ndaj një përdoruesi të caktuar në një vend të caktuar.
Informacion i pajisjes Për të kuptuar më mirë kontekstin e përdoruesit për përmirësimet e aplikacionit dhe raportimin e insekteve, për të përpiluar informacion për klientët tanë dhe filialet dhe për të mbledhur të dhëna që mund të përdoren për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kur kryen detyrat e paguara.
Gjuha Për të qenë në gjendje të paraqesë përdoruesin me tekst brenda aplikacionit në një gjuhë që përdoruesi e kupton.
Matës të performancës për API-të Për të siguruar që të gjitha API-të e përdorura nga aplikacioni janë duke punuar mirë në mënyrë që të ofrojnë përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit për përdoruesin.
Mbledhja e emrave të app Për të minimizuar rrezikun e mashtrimit duke u siguruar që përdoruesi nuk është duke përdorur një app që mjekët informacion që është kyç për funksionimin efektiv të aplikacionit, p.sh.: të dhënat e vendndodhjes, ora, etj, dhe për përpilimin e informacionit të saktë për klientët tanë dhe filialet.
Gjendja e baterisë Për të kuptuar ndikimin e aplikacionit tonë në baterinë e përdoruesit, dhe për monitorimin dhe zbulimin e mashtrimit.
WiFi dhe Cellular Për të kuptuar më mirë cilësinë e sinjalit në pajisjen e përdoruesit dhe në këtë mënyrë t'i ndihmojmë partnerët tanë të përmirësojnë mbulimin e rrjetit, si dhe të ofrojnë në mënyrë reaktive një shërbim më të mirë për përdoruesit bazuar në cilësinë e sinjalit.

Në përgjithësi, ne do të blogojmë të dhënat e përmendura më sipër në mënyrë që t'u shërbejmë më mirë përdoruesve tanë dhe të parandalojmë përdoruesit mashtrues që të abuzojnë me Shërbimet tona, duke përfshirë Detyrat për të cilat ne paguajmë përdoruesit, dhe për të përmbushur projektet për klientët dhe filialet. Këto të dhëna do të dërgohen në PDC nëpërmjet Amplitude, një kompani analitike e palëve të treta. Disa nga informacionet e përmendura më sipër mund të ndahen gjithashtu me partnerët tanë, klientët dhe filialet. Ne do të mbajmë informacionin tuaj personal vetëm për aq kohë sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të përmbushur qëllimet për të cilat ne e mblodhëm atë, duke përfshirë për qëllime të përmbushjes së çdo kërkese ligjore, rregullatore, tatimore, llogaritëse ose raportuese. Ne mund t'i mbajmë informacionet tuaja personale për një periudhë më të gjatë në rast ankese ose nëse besojmë në mënyrë të arsyeshme se ka një perspektivë të një çështjeje gjyqësore në lidhje me marrëdhënien tonë me ju. Për të përcaktuar periudhën e përshtatshme të ruajtjes për informacionin personal, ne konsiderojmë sasinë, natyrën dhe ndjeshmërinë e informacionit personal, rrezikun potencial të dëmit nga përdorimi i paautorizuar ose zbulimi i informacionit tuaj personal, qëllimet për të cilat ne përpunojmë informacionin tuaj personal dhe nëse mund t'i arrijmë ato qëllime nëpërmjet mjeteve të tjera, dhe ligjore të zbatueshme, rregullatore, tatimore, llogaritëse apo kërkesa të tjera.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth informacionit që mbledhim, ja disa detaje të tjera:

Informacione që na jepni

Ne mbledhim informacion që ju na jepni drejtpërdrejt, si dhe informacionin që ju jepni nëpërmjet përdorimit të llogarive të palëve të treta. Ne mbledhim informacion kur ju krijoni ose modifikoni llogarinë tuaj, plotësoni një detyrë, kontaktoni mbështetjen e klientit, ose ndryshe komunikoni me ne. Ky informacion mund të përfshijë: emrin, llogarinë e mediave sociale, adresën e e-mailit, numrin e telefonit, identifikuesin e pagesës dhe informacione të tjera që zgjidhni të jepni. Ne gjithashtu mbledhim çdo imazh, video apo regjistrim që ju na dorëzoni, duke përfshirë fotografitë, të shtënat e ekranit dhe regjistrimet audio.

Informacione që mbledhim nëpërmjet përdorimit të shërbimit

Kur përdorni Shërbimin, ne mbledhim informacion rreth jush në kategoritë e përgjithshme më poshtë:

Informacione për vendndodhjen: Kur ju përdorni Shërbimin për të përfunduar detyrat Premise, ne mbledhim të dhëna të sakta të vendndodhjes që gjurmojnë vendndodhjen tuaj të kontrollit dhe vendet e vëzhgimit. Nëse e lejoni Shërbimin të hyjë në shërbimet e vendndodhjes nëpërmjet sistemit të lejes që përdoret nga sistemi juaj operativ mobil ("platforma"), ne gjithashtu mund të mbledhim vendndodhjen e saktë të pajisjes suaj kur aplikacioni është duke u zhvilluar në plan të parë ose sfond. Ne gjithashtu mund të nxjerrim vendndodhjen tuaj të përafërt nga adresa juaj IP.

Informacione për kontaktet: Nëse e lejoni Shërbimin të hyjë në librin e adresave në pajisjen tuaj nëpërmjet sistemit të lejes të përdorur nga platforma juaj celulare, ne mund të kemi akses dhe të ruajmë emrat dhe informacionet e kontaktit nga libri i adresës suaj për verifikimin e llogarisë, dhe gjithashtu për referime dhe përdorime të ngjashme.

Informacioni i fuqisë: Nëse e lejoni Shërbimin të hyjë në informacionin tuaj të energjisë në pajisjen tuaj nëpërmjet sistemit të lejes që përdoret nga platforma juaj celulare, ne mund të aksesojmë dhe ruajmë nivelet tuaja të energjisë dhe statusin e ngarkimit për të kuptuar mjedisin në të cilin operon produkti ynë.

Informacioni i transaksionit: Ne mbledhim detajet e transaksionit në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit duke përfshirë informacionin tuaj të pagesës, ofruesin e pagesës që ju përdorni, datën dhe kohën kur një Detyrë u përfundua, u paraqit, shqyrtuar dhe paguar, një cash out u iniciua, shuma e parave të bëra, dhe detaje të tjera të lidhura me transaksionin.

Informacioni i përdorimit dhe preferencës (Nuk ndjek politikën): Ne mbledhim informacion në lidhje me mënyrën se si ju dhe vizitorët e faqes bashkëveprojnë me Shërbimin, preferencat e shprehura dhe rregullimet e zgjedhura. Në disa raste ne e bëjmë këtë nëpërmjet përdorimit të cookies, pixel tags, dhe teknologji të ngjashme që krijojnë dhe mbajnë identifikues unik. Nëpërmjet cookies që vendosim në shfletuesin ose pajisjen tuaj, ne gjithashtu mund të mbledhim informacion në lidhje me aktivitetin tuaj online pasi të largoheni nga Shërbimi. Ashtu si çdo informacion tjetër përdorimi që mbledhim, ky informacion na lejon të përmirësojmë Shërbimin dhe të personalizo përvojën tuaj online, dhe ndryshe siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Shfletuesi juaj mund t'ju ofrojë një opsion "Do Not Track", i cili ju lejon të sinjalizojnë për operatorët e uebsajteve dhe aplikacioneve dhe shërbimeve të uebit (duke përfshirë shërbimet e reklamave të sjelljes) që ju nuk dëshironi që operatorët e tillë të gjurmojnë disa nga aktivitetet tuaja online me kalimin e kohës dhe nëpër faqe të ndryshme interneti. Shërbimi nuk mbështet kërkesat "Mos ndiqni" në këtë kohë, që do të thotë se ne mbledhim informacion në lidhje me aktivitetin tuaj online si gjatë kohës që jeni duke përdorur Shërbimin, ashtu edhe pasi të largoheni nga Shërbimi. Duke përdorur Shërbimin tonë, ju shprehimisht jeni dakord me këtë koleksion informacioni.

Informacion i pajisjes: Ne mund të mbledhim informacion në lidhje me pajisjen tuaj celulare, duke përfshirë, për shembull, modelin hardware, sistemin operativ dhe versionin, emrat e programeve dhe skedarëve dhe versionet, gjuhën e preferuar, identifikuesin unik të pajisjes, identifikuesit e reklamave, numrin serial, informacionin e lëvizjes së pajisjes dhe informacionin e rrjetit celular.

Informacione log: Kur ju bashkëveproni me Shërbimin, ne mbledhim log server, të cilat mund të përfshijnë informacione si adresa IP e pajisjes, datat e aksesit dhe kohët, veçoritë e aplikacionit ose faqet e shikuara, përplasjet e app dhe veprimtari të tjera të sistemit, llojin e shfletuesit, dhe faqen ose shërbimin e palëve të treta që po përdornit përpara se të bashkëveproni me Shërbimin.  Ne gjithashtu mund të mbledhim internet dhe veprimtari të tjera online, duke përfshirë informacionin e shfletuesit dhe historinë, informacionin e kukive (në zbatim të preferencave tuaja të kukive, nëse ka), dhe pullat e kohës.

Informacione që mbledhim nga burime të tjera

Nëse na jepni kredencialet e llogarisë suaj të palëve të treta ose në ndonjë mënyrë tjetër nënshkruani tek Shërbimi nëpërmjet një siti ose shërbimi të tretë, ju kuptoni disa përmbajtje dhe/ose informacione në këto llogari ("Informacioni i llogarisë së palëve të treta") mund të transmetohen në llogarinë tuaj Premise nëse autorizon transmetime të tilla, dhe se Informacioni i Llogarisë së Palëve të Treta i transmetuar në Shërbim është i mbuluar nga kjo Politikë. Ne mund të kombinojmë informacionin nga ky app ose sajt me informacionin që kemi mbledhur nga ju në kapacitetin tuaj si përdorues i Shërbimit.

Ne përdorim analitike për të ndihmuar në analizimi se si përdoruesit tanë përdorin Shërbimin. Google Analytics përdor cookies për të mbledhur informacione të tilla si sa shpesh përdoruesit tanë vizitojnë Shërbimin, çfarë faqesh vizitojnë dhe çfarë faqesh të tjera përdornin para se të vinin në Shërbim. Ne mund të përdorim informacionin që marrim nga Google Analytics për të përmirësuar Shërbimin tonë ose për t'ju dërguar mesazhe promovuese në lidhje me Shërbimin tonë. Google Analytics mbledh adresën IP të caktuar për ju në datën kur vizitoni Shërbimin, por jo emrin tuaj ose informacione të tjera personalisht identifikuese. Ne nuk kombinojmë informacionin e gjeneruar nëpërmjet përdorimit të Google Analytics me ndonjë informacion personalisht identifikues. Megjithëse Google Analytics mbjell një Cookie këmbëngulës për t'ju identifikuar si një përdorues unik herën tjetër që vizitoni Shërbimin, Cookie nuk mund të përdoret nga askush përveç Google. Aftësia e Google për të përdorur dhe për të ndarë informacionin e mbledhur nga Google Analytics rreth vizitave tuaja në Shërbim është e kufizuar nga Kushtet e Përdorimit të Google Analytics dhe Politika e Privatësisë së Google. Ju mund të gjeni informacion shtesë në lidhje me Google Analytics në https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ku ne jemi të kërkuar për të kërkuar pëlqimin tuaj për përdorimin e cookies jo-thelbësore sipas ligjeve të zbatueshme, ne kërkojmë këtë pëlqim nëpërmjet mjet tonë të menaxhimit cookie.

Google, Branch, Amplitude dhe FullStory, dhe çdo shitës tjetër i ngjashëm me të cilin Punon Premise, mund të mbledhë ose të marrë personalisht informacion të identifikueshëm në lidhje me aktivitetet tuaja online me kalimin e kohës dhe nëpër faqet e internetit të ndryshme nga Shërbimi dhe aplikacionet e tjera, dhe përdoreni atë informacion për të ofruar shërbime matjeje dhe reklama të synuara.  Duke përdorur Shërbimin, ju bini dakord për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit për targetimin e reklamave.  Ju mund të zgjidhni nga Google Analytics duke përdorur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ e mëposhtme add-on.

PDC e merr seriozisht parandalimin e mashtrimit dhe përputhjen ligjore.  Si kusht për t'u kualifikuar për t'u firmosur dhe për të plotësuar Detyrat duke përdorur App- in, Premise mund të kryejë kontrolle të sfondit dhe sigurisë, pasi e gjykon të përshtatshme dhe në diskrecionin e tij të vetëm.

Informacione të rëndësishme rreth të drejtave të platformës

Platformat mobile kanë përcaktuar disa lloje të dhënash pajisjesh që aplikacionet nuk mund t'i aksesojnë pa pëlqimin tuaj. Këto platforma kanë sisteme të ndryshme lejeje për marrjen e pëlqimit tuaj. Pajisjet Android do t'ju njoftojnë për të drejtat që kërkon aplikacioni Premise para se të përdorni së pari aplikacionin dhe përdorimi juaj i aplikacionit përbën pëlqimin tuaj.

PËRDORIMI I INFORMACIONIT

Ne mund të përdorim informacionin që mbledhim rreth jush për:

Siguroni, mirëmbani dhe përmirësoni Shërbimin, duke përfshirë, për shembull, për të lehtësuar pagesat, për të siguruar produktet dhe shërbimet që kërkoni (dhe dërgoni informacion të lidhur), të zhvilloni karakteristika të reja, të siguroni mbështetje të klientëve për përdoruesit, të autentifikimit të përdoruesve dhe të dërgoni përditësime të produkteve dhe mesazhe administrative;

Të kryejë operacione të brendshme, duke përfshirë, për shembull, për të parandaluar mashtrimin dhe abuzimin e Shërbimit; për të problemuar insektet e programeve dhe problemet operacionale; për të kryer analizën, testimin dhe kërkimin e të dhënave; dhe të monitorojë dhe analizojë prirjet e përdorimit dhe aktivitetit;

Dërgoni ose lehtësoni komunikimet midis jush dhe sistemit tonë të brendshëm mbështetës, të tilla si njoftime të rëndësishme që kanë të bëjnë me një nëngrup përdoruesish të aplikacionit;

T'ju dërgojmë komunikime që mendojmë se do t'ju interesojnë, duke përfshirë informacionin për produktet, shërbimet, promovimet, lajmet dhe ngjarjet e Premise Data Corporation dhe kompanive të tjera, ku është e lejueshme dhe sipas ligjeve lokale të zbatueshme; dhe të përpunojë konkurs, sweepstake, ose hyrje të tjera të promovimit dhe të përmbushë çdo çmim të lidhur; dhe

Personalizo dhe përmirëso Shërbimin, duke përfshirë për të siguruar ose rekomanduar veçoritë, përmbajtjen, referimet dhe reklamat.

Baza ligjore për ne duke përdorur informacionin tuaj personal për qëllime kontraktuale ose ligjore ku ne kemi nevojë për të ofruar Shërbimet ose për të operuar faqen e internetit ose për interesat tona të ligjshme, duke përfshirë aktivitetet tona të përgjithshme të biznesit dhe marketingut, për qëllime hetimi apo mosmarrëveshjesh dhe për qëllime nxitëse. Kur ne mbështetemi në interesa të ligjshme si bazë për përpunimin e informacionit tuaj personal, sipas ligjeve të zbatueshme ju mund të keni të drejtë të kundërshtoni këtë përpunim.

NDARJA E INFORMACIONIT

Ne mund të ndajmë informacionin që mbledhim rreth jush siç përshkruhet në këtë Politikë ose siç përshkruhet në kohën e mbledhjes ose ndarjes, duke përfshirë si më poshtë:

Me partnerë premisë dhe entitete të lidhura që ofrojnë shërbime ose kryejnë mbledhjen e të dhënave dhe/ose përpunimin e të dhënave në emër tonë, ose për qëllime centralizimi të dhënash dhe / ose logjistike;

Me klientët Premise që angazhohen Premise për të mbledhur të dhëna, imazhe, regjistrime dhe video, duke përfshirë fotografitë, të shtënat e ekranit dhe regjistrimet audio, në lokalet anembanë botës;

Me shitësit, konsulentët, këshilltarët e biznesit, partnerët e marketingut, auditorët, këshilltarët profesionalë si këshilltarët financiarë ose ligjorë dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve që kanë nevojë për qasje në informacione të tilla për të kryer punë në emrin tonë ose për të ofruar këshilla ose një shërbim për ne;

Në përgjigje të një kërkese për informacion nga një autoritet kompetent nëse besojmë se zbulimi është në përputhje me, ose është i kërkuar ndryshe nga, çdo ligj, rregullim, ose proces ligjor i zbatueshëm, duke përfshirë përgjigjen ndaj thirrjeve, urdhër-arresteve të kërkimit dhe urdhrave të gjykatës;

të krijojë ose të ushtrojë ose të drejta ligjore, ose të mbrojë kundër pretendimeve ligjore;

Të hetojë, parandalojë, ose të ndërmarrë veprime lidhur me veprimtaritë e dyshuara ose faktike të paligjshme, shkeljet e Kushteve të Përdorimit, ose siç kërkohet ndryshe nga ligji;

Të respektojë ligjet e zbatueshme, duke përfshirë edhe ligjet që kanë të bëjnë me taksat;

Të administrojë një ngritje në detyrë ose sondazh;

Me zyrtarët e zbatimit të ligjit, autoritetet qeveritare, ose palë të tjera të treta nëse besojmë se veprimet tuaja janë në mospërputhje me Kushtet tona të Përdorimit ose politika të tjera përkatëse, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën, ose sigurinë e Premise Data Corporation ose të tjerëve;

Në lidhje me, ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të pasurive të kompanisë, konsolidimit ose ristrukturimit, financimit, ose marrjes së të gjithë ose një pjese të biznesit tonë nga ose në një kompani tjetër;

Në qoftë se ne ju njoftojmë ndryshe dhe, kur kërkohet, ju jeni dakord me ndarjen; dhe

Në një formë të agregate dhe/ose anonymized e cila nuk mund të përdoret në mënyrë të arsyeshme për të identifikuar ju.

Shërbime analitike dhe reklamuese të ofruara nga të tjerët

Mund t'i lejojmë të tjerët të na ofrojnë shërbime për matjen e audiencës dhe atë analitike, t'u shërbejnë reklamave në emër tonë në internet dhe të ndjekin e të raportojnë për ecurinë e këtyre reklamave. Këto entitete mund të përdorin cookies, web beacons, SDKs, dhe teknologji të tjera për të identifikuar pajisjen tuaj kur përdorni Shërbimin, si dhe kur vizitoni faqet dhe shërbimet e tjera online.

ZGJEDHJET TUAJA

Informacione llogarie

Mund t'i korrigjosh në çdo kohë informacionet e llogarisë duke hyrë në llogarinë tënde në app. Nëse dëshironi të anuloni llogarinë tuaj, ju lutem na dërgoni email në [email protected]. Ju lutemi vini re se në disa raste ne mund të mbajmë disa informacione rreth jush siç kërkohet nga ligji, ose për qëllime të ligjshme biznesi në masën e lejuar nga ligji. Për shembull, nëse keni një kredi ose borxh në llogarinë tuaj, ose nëse besojmë se keni bërë mashtrime ose keni shkelur Kushtet tona të Përdorimit, mund të kërkojmë të zgjidhim çështjen para se të çaktivizoni llogarinë tuaj.

Të drejtat e hyrjes

Premisë do të përputhet me kërkesat e individit në lidhje me aksesin, korrigjimin, dhe / ose çaktivizimi i llogarisë së përdoruesit ose informacione të tjera personale rreth individit në përputhje me ligjin e zbatueshëm.

Informacione për vendndodhjen

Shërbimi kërkon leje për të mbledhur vendndodhjen e saktë nga pajisja juaj për sistemin e lejes të përdorur nga sistemi juaj operativ celular. Mbledhja e këtyre informacioneve do të kufizojë aftësinë tuaj për të hyrë në Shërbim. Megjithatë, çaktivizmi i mbledhjes së vendndodhjes së saktë të Shërbimit nga pajisja juaj nuk do të kufizojë aftësinë tonë për të mbledhur informacionin tuaj të vendndodhjes nga adresa juaj IP.

Sipas ligjeve të zbatueshme evropiane të mbrojtjes së të dhënave (subjekt i të drejtave dhe përjashtimeve sipas ligjeve të tilla të zbatueshme), përdoruesit evropianë kanë të drejta të: (i) kontrollojnë nëse mbajmë të dhëna personale rreth tyre dhe për të marrë një kopje të të dhënave të tyre personale; ii) të kërkojnë korrigjimin e të dhënave të tyre personale që janë të pasakta; iii) të kërkojnë fshirjen e të dhënave të tyre personale; iv) kërkojnë kufizimin e përpunimit të të dhënave të tyre personale; dhe (v) të ngrenë një shqetësim të përpunimit të të dhënave me autoritetin e tyre mbikqyrës lokal. Në rrethana të caktuara, ata gjithashtu mund të kenë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin legjitim të interesit të të dhënave të tyre personale në përputhje me ligjet e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave. Për më tepër, ata kanë të drejtë të transferojnë disa nga të dhënat e tyre personale tek ofruesit e shërbimeve të palëve të treta sipas të drejtës së portueshmërisë së të dhënave. Për të ushtruar ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni si të vendosur më poshtë.

Na kontakt

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Privacy Policy, ju lutemi na kontaktoni në [email protected], ose na shkruani në Premise Data Corporation, Inc., Attn: Legal, 185 Berry Street, Suite 6850, San Francisco, CA 94107, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Data e efektshme: 1 shkurt 2022