นโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราที่ Premise ทราบดีว่าคุณใส่ใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมใช้และแบ่งปัน โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการรวมถึงการใช้เว็บไซต์พอร์ทัลแพลตฟอร์มหรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ของเราในลักษณะใด ๆ หรือดาวน์โหลดแอปมือถือของเราและตรวจสอบหรือทํางานให้เสร็จสิ้น (ตามที่อธิบายไว้ในข้อกําหนดการใช้งาน) คุณยอมรับแนวทางปฏิบัติและนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณยินยอมให้เรารวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวิธีการที่ระบุไว้ด้านล่าง

Premise รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือของเราและผ่านการโต้ตอบและการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณมีกับเราผ่านบริการออนไลน์ของเราหรืออื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับแอป เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในหรือที่แอป เว็บไซต์ หรือพอร์ทัลออนไลน์อื่นๆ  โปรดจําไว้ว่าการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานตลอดเวลาซึ่งรวมเอานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ด้วย คําที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่เราใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องกําหนดจะมีคําจํากัดความที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้งาน: https://www.premise.com/app/tos.html บริการนี้เป็นเจ้าของและดําเนินการโดย Premise Data Corporation ("PDC") และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมและใช้โดย Premise Data Corporation

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปยังและดําเนินการและจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ต่ํากว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ในกรณีนี้เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

เราพยายามปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง  เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเช่นกัน เราจะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยการส่งข้อความในแอปโพสต์ประกาศบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มและ / หรือด้วยวิธีการอื่น โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลแจ้งเตือนทางกฎหมายจากเรา (หรือคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา) ประกาศทางกฎหมายเหล่านั้นจะยังคงควบคุมการใช้บริการของคุณและคุณยังคงรับผิดชอบในการอ่านและทําความเข้าใจพวกเขา หากคุณใช้บริการหลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั่นหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

ขอบเขตและการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") จะใช้บังคับกับบุคคลใดก็ตามในโลกที่เข้าถึงหรือใช้บริการใดๆ

เราไม่ได้รวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีโดยเจตนาหรือบรรลุนิติภาวะที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือตั้งอยู่เมื่อใช้บริการซึ่งเคยต่ํากว่า (เรียกรวมกันว่า "อายุขั้นต่ํา")  โปรดอย่าพยายามลงทะเบียนใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณมาให้เราหากคุณอายุต่ํากว่าอายุขั้นต่ําและโปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่มีอายุต่ํากว่าขั้นต่ําหรือต่ํากว่า 13 ปีแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปีหรืออายุ 13 ปีแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าเราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด  หากคุณเชื่อว่าบุคคลที่มีอายุต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือหากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ํา 13 ปี ซึ่งต่ํากว่านั้น โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

การเก็บรวบรวมข้อมูล

Premise เป็นแอปสําหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกรอบตัวคุณ  รายการต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนที่เรารวบรวมและเหตุผล  เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในส่วนถัดไปของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิ่งที่เราเก็บรวบรวม ทําไมเราถึงรวบรวมมัน
ตัวระบุ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตัวระบุออนไลน์ (เช่น ชื่อผู้ใช้) ตัวระบุที่ผู้ใช้รีเซ็ตได้ซึ่งจัดทําโดยระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ รหัสผ่าน ลายเซ็นดิจิทัล เพื่อระบุตัวตนของคุณเพื่อติดตามงานที่คุณทําเสร็จแล้วเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการอัปเดตบัญชีงานและบริการของคุณเพื่อรักษาและดําเนินการบริการของเราเพื่อติดตามกิจกรรมที่ปรับปรุงการให้บริการและการกําหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับลูกค้าและ บริษัท ในเครือของเราและเพื่อลดการฉ้อโกง
รูปภาพ วิดีโอ และการบันทึก รวมถึงการบันทึกเสียง ภาพถ่าย และการจับภาพหน้าจอ เพื่อระบุตัวตนของคุณเพื่อติดตามและยืนยันงานที่คุณทําเสร็จแล้วเพื่อติดตามกิจกรรมที่ปรับปรุงการให้บริการและการกําหนดเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับลูกค้าและ บริษัท ในเครือของเราและเพื่อลดการฉ้อโกง
สถานที่ เพื่อกําหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วย Tasks ได้ดีขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับลูกค้าและบริษัทในเครือของเรา และเพื่อลดการฉ้อโกงโดยการตรวจสอบข้อมูลตําแหน่งที่ผู้ใช้ให้ไว้
ID อุปกรณ์ของผู้ใช้และที่อยู่ IP เช่น ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าผู้ใช้ การใช้บริการของคุณ เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงบริการ รวมถึงเพื่อจัดหาหรือแนะนําเนื้อหาที่กําหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้เฉพาะในสถานที่เฉพาะ
ข้อมูลอุปกรณ์ เพื่อให้เข้าใจบริบทของผู้ใช้สําหรับการปรับปรุงแอปและการรายงานข้อบกพร่องได้ดีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับลูกค้าและ บริษัท ในเครือของเราและเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้สําหรับการระงับข้อพิพาทเมื่อดําเนินงานที่ต้องชําระเงิน
ภาษา เพื่อให้สามารถนําเสนอผู้ใช้ด้วยข้อความภายในแอปในภาษาที่ผู้ใช้เข้าใจ
เมตริกประสิทธิภาพสําหรับ API เพื่อให้แน่ใจว่า API ทั้งหมดที่แอปใช้นั้นทํางานได้ดีเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้
คอลเลกชันของชื่อแอป เพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่ได้ใช้แอพที่ข้อมูลแพทย์ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการทํางานที่มีประสิทธิภาพของแอปเช่นข้อมูลตําแหน่งนาฬิกา ฯลฯ และเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับลูกค้าและ บริษัท ในเครือของเรา
สถานะแบตเตอรี่ เพื่อทําความเข้าใจผลกระทบของแอปของเราที่มีต่อแบตเตอรี่ของผู้ใช้ และเพื่อตรวจสอบและตรวจจับการฉ้อโกง
WiFi และเซลลูล่าร์ เพื่อให้เข้าใจคุณภาพของสัญญาณบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและช่วยให้พันธมิตรของเราปรับปรุงความครอบคลุมของเครือข่ายรวมถึงการให้บริการที่ดีขึ้นสําหรับผู้ใช้ตามคุณภาพสัญญาณ

โดยรวมแล้วเราจะบันทึกข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้บริการผู้ใช้ของเราได้ดียิ่งขึ้นและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ฉ้อโกงใช้บริการของเราในทางที่ผิดรวมถึงงานที่เราจ่ายเงินให้ผู้ใช้และเพื่อดําเนินโครงการสําหรับลูกค้าและ บริษัท ในเครือ ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง PDC ผ่าน Amplitude ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สาม ข้อมูลบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้นอาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรลูกค้าและ บริษัท ในเครือของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จําเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายกฎระเบียบภาษีการบัญชีหรือการรายงานใด ๆ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือหากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อว่ามีโอกาสถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ ในการกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเราจะพิจารณาจํานวนลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและไม่ว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นและกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบภาษีการบัญชีหรือข้อกําหนดอื่น ๆ

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมบางส่วน:

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงรวมถึงข้อมูลที่คุณให้ผ่านการใช้บัญชีบุคคลที่สาม เรารวบรวมข้อมูลเมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขบัญชีของคุณทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือสื่อสารกับเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง: ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ตัวระบุการชําระเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะให้ นอกจากนี้เรายังรวบรวมรูปภาพวิดีโอหรือการบันทึกใด ๆ ที่คุณส่งให้เรารวมถึงภาพถ่ายภาพหน้าจอและการบันทึกเสียง

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้บริการของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการเราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในหมวดหมู่ทั่วไปด้านล่าง:

ข้อมูลสถานที่: เมื่อคุณใช้บริการเพื่อทํางาน Premise ให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะรวบรวมข้อมูลตําแหน่งที่แม่นยําซึ่งติดตามสถานที่เช็คอินและสถานที่สังเกตการณ์ของคุณ หากคุณอนุญาตให้บริการเข้าถึงบริการระบุตําแหน่งผ่านระบบการอนุญาตที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ("แพลตฟอร์ม") เราอาจรวบรวมตําแหน่งที่แม่นยําของอุปกรณ์ของคุณเมื่อแอปทํางานอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง เราอาจได้รับตําแหน่งโดยประมาณของคุณจากที่อยู่ IP ของคุณ

ข้อมูลติดต่อ: หากคุณอนุญาตให้บริการเข้าถึงสมุดที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณผ่านระบบการอนุญาตที่ใช้โดยแพลตฟอร์มมือถือของคุณเราอาจเข้าถึงและจัดเก็บชื่อและข้อมูลติดต่อจากสมุดที่อยู่ของคุณสําหรับการตรวจสอบบัญชีและสําหรับการอ้างอิงและการใช้งานที่คล้ายกัน

ข้อมูลพลังงาน: หากคุณอนุญาตให้บริการเข้าถึงข้อมูลพลังงานของคุณบนอุปกรณ์ของคุณผ่านระบบการอนุญาตที่ใช้โดยแพลตฟอร์มมือถือของคุณเราอาจเข้าถึงและจัดเก็บระดับพลังงานและสถานะการชาร์จของคุณเพื่อทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ของเราดําเนินการอยู่

ข้อมูลการทําธุรกรรม: เรารวบรวมรายละเอียดการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณรวมถึงข้อมูลการชําระเงินของคุณผู้ให้บริการชําระเงินที่คุณใช้วันที่และเวลาที่งานเสร็จสมบูรณ์ส่งตรวจสอบและชําระเงินการถอนเงินเริ่มต้นจํานวนเงินที่ทําและรายละเอียดการทําธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่า (นโยบายห้ามติดตาม): เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณและผู้เยี่ยมชมไซต์โต้ตอบกับบริการการตั้งค่าที่แสดงและการตั้งค่าที่เลือก ในบางกรณี เราทําเช่นนี้ผ่านการใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งสร้างและรักษาตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน ผ่านคุกกี้ที่เราวางไว้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากบริการ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการและปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณและตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เบราว์เซอร์ของคุณอาจเสนอตัวเลือก "ห้ามติดตาม" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งสัญญาณไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันและบริการ (รวมถึงบริการโฆษณาตามพฤติกรรม) ว่าคุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการดังกล่าวติดตามกิจกรรมออนไลน์บางอย่างของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่างๆ บริการไม่รองรับคําขอ "ห้ามติดตาม" ในขณะนี้ ซึ่งหมายความว่าเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณทั้งในขณะที่คุณใช้บริการและหลังจากที่คุณออกจากบริการ การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการรวบรวมข้อมูลนี้

ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณรวมถึงตัวอย่างเช่นรุ่นฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันซอฟต์แวร์และชื่อไฟล์และเวอร์ชันภาษาที่ต้องการตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ํากันตัวระบุโฆษณาหมายเลขซีเรียลข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

ข้อมูลบันทึก: เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการเราจะรวบรวมบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ IP ของอุปกรณ์วันที่และเวลาในการเข้าถึงคุณสมบัติหรือหน้าเว็บที่ดูแอพข้อขัดข้องและกิจกรรมระบบอื่น ๆ ประเภทของเบราว์เซอร์และเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณใช้ก่อนที่จะโต้ตอบกับบริการ  นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงข้อมูลเบราว์เซอร์และประวัติข้อมูลคุกกี้ (ตามการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ (ถ้ามี) และการประทับเวลา

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ

หากคุณให้ข้อมูลประจําตัวบัญชีบุคคลที่สามของคุณแก่เราหรือลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามคุณเข้าใจว่าเนื้อหาและ / หรือข้อมูลบางอย่างในบัญชีเหล่านั้น (" ข้อมูลบัญชีบุคคลที่สาม") อาจถูกส่งไปยังบัญชี Premise ของคุณหากคุณอนุญาตการส่งข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลบัญชีของบุคคลที่สามที่ส่งไปยังบริการนั้นอยู่ภายใต้นโยบายนี้ เราอาจรวมข้อมูลจากแอปหรือไซต์นี้กับข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณในฐานะของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ

เราใช้การวิเคราะห์เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ของเราใช้บริการอย่างไร ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเช่นความถี่ที่ผู้ใช้ของเราเยี่ยมชมบริการหน้าเว็บที่พวกเขาเยี่ยมชมและไซต์อื่น ๆ ที่พวกเขาใช้ก่อนที่จะมาที่บริการ เราอาจใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงบริการของเราหรือเพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเรา Google Analytics จะรวบรวมที่อยู่ IP ที่กําหนดให้กับคุณในวันที่คุณเยี่ยมชมบริการ แต่ไม่ใช่ชื่อของคุณหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลอื่นๆ เราไม่รวมข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านการใช้ Google Analytics กับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆ แม้ว่า Google Analytics จะปลูกคุกกี้ถาวรเพื่อระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ํากันในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมบริการ แต่ทุกคนไม่สามารถใช้คุกกี้ได้นอกจาก Google ความสามารถของ Google ในการใช้และแชร์ข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าชมบริการของคุณถูกจํากัดโดยข้อกําหนดการใช้งาน Google Analytics และนโยบายส่วนบุคคลของ Google คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ในกรณีที่เราจําเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในการใช้คุกกี้ที่ไม่จําเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เราจะขอความยินยอมนี้ผ่านเครื่องมือจัดการคุกกี้ของเรา

Google, Branch, Amplitude และ FullStory และผู้ให้บริการรายอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่ง Premise ทํางานอยู่ อาจรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่างๆ จากบริการและแอปอื่นๆ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการวัดผลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย  ในการใช้บริการคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลสําหรับการกําหนดเป้าหมายโฆษณา  คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้โดยใช้ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ส่วนเสริมต่อไปนี้

PDC ให้ความสําคัญกับการป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง  ตามเงื่อนไขของคุณสมบัติในการลงทะเบียนและทํางานให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้แอพ Premise อาจดําเนินการตรวจสอบประวัติและความปลอดภัยตามที่เห็นสมควรและอยู่ในดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มมือถือได้กําหนดข้อมูลอุปกรณ์บางประเภทที่แอปไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบการอนุญาตที่แตกต่างกันสําหรับการขอความยินยอมของคุณ อุปกรณ์ Android จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ที่แอป Premise แสวงหาก่อนที่คุณจะใช้แอปครั้งแรก และการใช้แอปของคุณถือว่าคุณได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อ:

จัดหา บํารุงรักษา และปรับปรุงบริการ รวมถึงตัวอย่างเช่น เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงิน จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ (และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) พัฒนาคุณสมบัติใหม่ ให้การสนับสนุนลูกค้าแก่ผู้ใช้ รับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และส่งข้อความอัปเดตผลิตภัณฑ์และข้อความการดูแลระบบ

ดําเนินการภายใน รวมถึงตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการใช้บริการในทางที่ผิด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์และปัญหาในการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบและวิจัย และเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและกิจกรรม

ส่งหรืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคุณกับระบบสนับสนุนภายในของเรา เช่น การแจ้งเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับผู้ใช้แอปบางส่วน

ส่งการสื่อสารที่เราคิดว่าเป็นที่สนใจของคุณรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการโปรโมชั่นข่าวสารและกิจกรรมของ Premise Data Corporation และ บริษัท อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น การชิงโชค หรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ และปฏิบัติตามรางวัลที่เกี่ยวข้อง และ

ปรับแต่งและปรับปรุงบริการรวมถึงการจัดหาหรือแนะนําคุณสมบัติเนื้อหาการอ้างอิงและโฆษณา

พื้นฐานทางกฎหมายสําหรับเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาหรือทางกฎหมายในกรณีที่เราต้องการเพื่อให้บริการหรือดําเนินการเว็บไซต์หรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรารวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจและการตลาดทั่วไปของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวนหรือข้อพิพาทและเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่เราพึ่งพาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นพื้นฐานสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลนี้

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้หรือตามที่อธิบายไว้ในเวลาที่รวบรวมหรือแบ่งปันรวมถึงดังต่อไปนี้:

กับคู่ค้าของ Premise และหน่วยงานในเครือที่ให้บริการหรือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ/หรือประมวลผลข้อมูลในนามของเรา หรือเพื่อการรวมศูนย์ข้อมูลและ/หรือวัตถุประสงค์ด้านโลจิสติกส์

ด้วยลูกค้า Premise ที่มีส่วนร่วมกับ Premise เพื่อรวบรวมข้อมูล รูปภาพ การบันทึก และวิดีโอ รวมถึงภาพถ่าย ภาพหน้าจอ และการบันทึกเสียงในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

กับผู้ขาย ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ พันธมิตรทางการตลาด ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินหรือกฎหมาย และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อดําเนินงานในนามของเรา หรือให้คําแนะนําหรือบริการแก่เรา

เพื่อตอบสนองต่อคําขอข้อมูลโดยหน่วยงานที่มีอํานาจหากเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นไปตามหรือถูกกําหนดโดยกฎหมายข้อบังคับหรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้รวมถึงการตอบสนองต่อหมายศาลหมายค้นและคําสั่งศาล

เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิหรือสิทธิตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบป้องกันหรือดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาหรือผิดกฎหมายจริงการละเมิดข้อกําหนดการใช้งานหรือตามที่กฎหมายกําหนด

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี

เพื่อจัดโปรโมชั่นหรือการสํารวจ

กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หากเราเชื่อว่าการกระทําของคุณไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดการใช้งานของเราหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Premise Data Corporation หรือผู้อื่น

ในการเชื่อมต่อกับหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการการขายสินทรัพย์ของ บริษัท การรวมหรือการปรับโครงสร้างการจัดหาเงินทุนหรือการได้มาซึ่งธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยหรือไปยัง บริษัท อื่น

หากเราแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น และหากจําเป็น คุณตกลงที่จะแบ่งปัน และ

ในรูปแบบรวมและ/หรือไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริการวิเคราะห์และโฆษณาที่ให้บริการโดยผู้อื่น

เราอาจอนุญาตให้ผู้อื่นให้บริการวัดผลและวิเคราะห์ผู้ชมแก่เรา เพื่อแสดงโฆษณาในนามของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเพื่อติดตามและรายงานประสิทธิภาพของโฆษณาเหล่านั้น หน่วยงานเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เว็บบีคอน SDK และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการรวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ

ทางเลือกของคุณ

ข้อมูลบัญชี

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีในแอปของคุณ หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณตามที่กฎหมายกําหนดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเครดิตหรือหนี้ในบัญชีของคุณ หรือหากเราเชื่อว่าคุณได้กระทําการฉ้อโกงหรือละเมิดข้อกําหนดการใช้งานของเรา เราอาจพยายามแก้ไขปัญหาก่อนที่จะปิดใช้งานบัญชีของคุณ

สิทธิ์การเข้าถึง

Premise จะปฏิบัติตามคําขอของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึง การแก้ไข และ/หรือการปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลสถานที่

บริการขออนุญาตรวบรวมตําแหน่งที่แม่นยําจากอุปกรณ์ของคุณตามระบบการอนุญาตที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ การปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลนี้จะจํากัดความสามารถในการเข้าถึงบริการของคุณ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานการรวบรวมตําแหน่งที่แม่นยําของบริการจากอุปกรณ์ของคุณจะไม่จํากัดความสามารถของเราในการรวบรวมข้อมูลตําแหน่งของคุณจากที่อยู่ IP ของคุณ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปที่บังคับใช้ (ภายใต้สิทธิ์และข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว) ผู้ใช้ในยุโรปมีสิทธิ์ที่จะ: (i) ตรวจสอบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่และรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา (ii) ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (iii) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา (iv) ขอจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และ (v) แจ้งข้อกังวลในการประมวลผลข้อมูลกับหน่วยงานกํากับดูแลในพื้นที่ของตน ในบางสถานการณ์พวกเขาอาจมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยชอบด้วยกฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ นอกจากนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของพวกเขาไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายใต้สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล หากต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หรือเขียนถึงเราที่ Premise Data Corporation, Inc., Attn: Legal, 185 Berry Street, Suite 6850, San Francisco, CA 94107, สหรัฐอเมริกา

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กุมภาพันธ์ 2022