Chính sách bảo mật

Chúng tôi tại Premise biết bạn quan tâm đến cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và chia sẻ, và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc phần sau để tìm hiểu về thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bao gồm sử dụng trang web, cổng thông tin, nền tảng hoặc các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc tải xuống các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi và xem xét hoặc hoàn thành Nhiệm vụ (như được mô tả trong Điều khoản Sử dụng), bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo những cách được liệt kê bên dưới.

Premise thu thập thông tin về bạn khi bạn cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi và thông qua các tương tác và liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc bằng cách khác. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các ứng dụng, trang web, nền tảng và sản phẩm và dịch vụ tiền đề có sẵn trên hoặc tại các ứng dụng, trang web hoặc cổng thông tin trực tuyến khác.  Hãy nhớ rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ luôn phải tuân theo Điều khoản Sử dụng, bao gồm Chính sách Bảo mật này. Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào chúng tôi sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này mà không xác định chúng đều có các định nghĩa được đưa ra trong Điều khoản sử dụng: https://www.premise.com/app/tos.html. Dịch vụ được sở hữu và điều hành bởi Premise Data Corporation ("PDC") và Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin được thu thập và sử dụng bởi Premise Data Corporation.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này đến, xử lý và lưu trữ thông tin đó tại Hoa Kỳ, nơi có thể có mức luật bảo vệ dữ liệu thấp hơn quốc gia cư trú của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và luật pháp hiện hành.

Chúng tôi không ngừng cố gắng cải thiện Dịch vụ.  Chúng tôi cũng có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ cảnh báo bạn về những thay đổi bằng cách gửi cho bạn tin nhắn trong ứng dụng, đăng thông báo trên các nền tảng truyền thông xã hội có liên quan, đăng Chính sách bảo mật cập nhật trên trang web, nền tảng của chúng tôi và / hoặc bằng một số phương tiện khác. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã chọn không nhận email thông báo pháp lý từ chúng tôi (hoặc bạn chưa cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình), những thông báo pháp lý đó sẽ vẫn chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn vẫn chịu trách nhiệm đọc và hiểu chúng. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật đã được đăng, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập.

PHẠM VI VÀ ỨNG DỤNG

Chính sách bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho những người ở bất kỳ đâu trên thế giới truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành nơi cá nhân đó cư trú hoặc cư trú khi sử dụng Dịch vụ, thấp hơn bao giờ hết (gọi chung là "Độ tuổi tối thiểu").  Vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn cho chúng tôi nếu bạn trẻ hơn Độ tuổi tối thiểu và vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bất kỳ ai khác dưới Độ tuổi tối thiểu hoặc dưới 13 tuổi, tùy theo độ tuổi nào thấp hơn.  Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một người nào đó dưới Độ tuổi tối thiểu hoặc 13 tuổi, tùy theo độ tuổi nào thấp hơn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể.  Nếu bạn tin rằng một người dưới Độ tuổi tối thiểu có thể đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân hoặc nếu chúng tôi đã được cung cấp thông tin cá nhân về người dưới Độ tuổi tối thiểu 13 tuổi, thấp hơn bao giờ hết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số [email protected].

THU THẬP THÔNG TIN

Premise là một ứng dụng để thu thập dữ liệu về thế giới xung quanh bạn.  Sau đây liệt kê một số dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do tại sao.  Chúng tôi cung cấp thêm thông tin về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trong phần tiếp theo của Chính sách bảo mật này.

Những gì chúng tôi thu thập Tại sao chúng tôi thu thập nó
Số nhận dạng, ví dụ: tên, địa chỉ email, số nhận dạng trực tuyến (chẳng hạn như tên người dùng), số nhận dạng có thể đặt lại của người dùng được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động, mật khẩu, chữ ký số Để nhận dạng bạn, để theo dõi các Nhiệm vụ bạn đã hoàn thành, để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, cập nhật Nhiệm vụ và Dịch vụ, để duy trì và vận hành Dịch vụ của chúng tôi, để theo dõi hoạt động amd tăng cường các hoạt động phục vụ và nhắm mục tiêu, để tổng hợp thông tin cho khách hàng và chi nhánh của chúng tôi và để giảm thiểu gian lận.
Hình ảnh, video và bản ghi âm, bao gồm bản ghi âm, ảnh và ảnh chụp màn hình Để nhận dạng bạn, để theo dõi và xác nhận các Nhiệm vụ bạn đã hoàn thành, để theo dõi hoạt động amd tăng cường các hoạt động phục vụ và nhắm mục tiêu, để tổng hợp thông tin cho khách hàng và chi nhánh của chúng tôi, và để giảm thiểu gian lận.
Vị trí Để nhắm mục tiêu người dùng tốt hơn với Nhiệm vụ, để tổng hợp thông tin cho khách hàng và chi nhánh của chúng tôi, đồng thời giảm thiểu gian lận bằng cách xác minh dữ liệu vị trí do người dùng cung cấp.
ID thiết bị người dùng và địa chỉ IP, chẳng hạn như hệ điều hành, cài đặt người dùng, việc bạn sử dụng Dịch vụ Để cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm cung cấp hoặc đề xuất nội dung được nhắm mục tiêu đến một người dùng cụ thể ở một vị trí cụ thể.
Thông tin thiết bị Để hiểu rõ hơn ngữ cảnh của người dùng về các cải tiến ứng dụng và báo cáo lỗi, để tổng hợp thông tin cho khách hàng và đơn vị liên kết của chúng tôi và để thu thập dữ liệu có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp khi thực hiện các Tác vụ trả phí.
Ngôn ngữ Để có thể hiển thị cho người dùng văn bản trong ứng dụng bằng ngôn ngữ mà người dùng hiểu.
Chỉ số hiệu suất cho API Để đảm bảo rằng tất cả các API được ứng dụng sử dụng đang hoạt động tốt để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể cho người dùng.
Bộ sưu tập tên ứng dụng Để giảm thiểu rủi ro gian lận bằng cách đảm bảo người dùng không sử dụng ứng dụng cung cấp thông tin quan trọng cho hoạt động hiệu quả của ứng dụng, ví dụ: dữ liệu vị trí, đồng hồ, v.v. và để tổng hợp thông tin chính xác cho khách hàng và chi nhánh của chúng tôi.
Tình trạng pin Để hiểu tác động của ứng dụng của chúng tôi đối với pin của người dùng và để theo dõi và phát hiện gian lận.
WiFi và Di động Để hiểu rõ hơn về chất lượng tín hiệu trên thiết bị của người dùng và từ đó giúp các đối tác của chúng tôi cải thiện vùng phủ sóng mạng, cũng như phản ứng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng dựa trên chất lượng tín hiệu.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ ghi lại dữ liệu được đề cập ở trên để phục vụ người dùng tốt hơn và ngăn chặn người dùng gian lận lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các Nhiệm vụ mà chúng tôi trả tiền cho người dùng và để hoàn thành các dự án cho khách hàng và chi nhánh. Dữ liệu này sẽ được gửi đến PDC thông qua Amplitude, một công ty phân tích bên thứ ba. Một số thông tin được đề cập ở trên cũng có thể được chia sẻ với các đối tác, khách hàng và chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng có triển vọng kiện tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ tổn hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không và pháp lý hiện hành, quy định, thuế, kế toán hoặc các yêu cầu khác.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập, dưới đây là một vài chi tiết khác:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, cũng như thông tin bạn cung cấp thông qua việc sử dụng tài khoản của bên thứ ba. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tạo hoặc sửa đổi tài khoản của mình, hoàn thành nhiệm vụ, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên lạc với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm: tên, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ email, số điện thoại, số nhận dạng thanh toán và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp. Chúng tôi cũng thu thập bất kỳ hình ảnh, video hoặc bản ghi âm nào mà bạn gửi cho chúng tôi, bao gồm ảnh, ảnh chụp màn hình và bản ghi âm.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong các danh mục chung bên dưới:

Thông tin vị trí: Khi bạn sử dụng Dịch vụ để hoàn thành các nhiệm vụ Tiền đề, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu vị trí chính xác theo dõi vị trí đăng ký và vị trí quan sát của bạn. Nếu bạn cho phép Dịch vụ truy cập dịch vụ vị trí thông qua hệ thống cấp phép được hệ điều hành di động của bạn sử dụng ("nền tảng"), chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đang chạy ở nền trước hoặc nền. Chúng tôi cũng có thể lấy vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn cho phép Dịch vụ truy cập sổ địa chỉ trên thiết bị của mình thông qua hệ thống cấp phép được sử dụng bởi nền tảng di động của bạn, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ tên và thông tin liên hệ từ sổ địa chỉ của bạn để xác minh tài khoản, cũng như để giới thiệu và sử dụng tương tự.

Thông tin năng lượng: Nếu bạn cho phép Dịch vụ truy cập thông tin nguồn điện trên thiết bị của bạn thông qua hệ thống cấp phép được sử dụng bởi nền tảng di động của bạn, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ mức năng lượng và trạng thái sạc của bạn để hiểu môi trường mà sản phẩm của chúng tôi hoạt động.

Thông tin giao dịch: Chúng tôi thu thập chi tiết giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ bao gồm thông tin thanh toán của bạn, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn sử dụng, ngày và giờ hoàn thành Nhiệm vụ, được gửi, xem xét và thanh toán, bắt đầu rút tiền mặt, số tiền kiếm được và các chi tiết giao dịch liên quan khác.

Thông tin sử dụng và ưu tiên (Chính sách không theo dõi): Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn và khách truy cập trang web tương tác với Dịch vụ, các tùy chọn được thể hiện và các cài đặt đã chọn. Trong một số trường hợp, chúng tôi thực hiện việc này thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự để tạo và duy trì số nhận dạng duy nhất. Thông qua cookie chúng tôi đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn sau khi bạn rời khỏi Dịch vụ. Cũng giống như bất kỳ thông tin sử dụng nào khác mà chúng tôi thu thập, thông tin này cho phép chúng tôi cải thiện Dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn, và nếu không như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Trình duyệt của bạn có thể cung cấp cho bạn tùy chọn "Không theo dõi", cho phép bạn báo hiệu cho các nhà điều hành trang web và ứng dụng web và dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ quảng cáo theo hành vi) rằng bạn không muốn các nhà khai thác đó theo dõi một số hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau. Dịch vụ không hỗ trợ các yêu cầu "Không theo dõi" tại thời điểm này, có nghĩa là chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn cả khi bạn đang sử dụng Dịch vụ và sau khi bạn rời khỏi Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với việc thu thập thông tin này.

Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn, bao gồm, ví dụ: kiểu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, tên và phiên bản phần mềm và tệp, ngôn ngữ ưa thích, số nhận dạng thiết bị duy nhất, số nhận dạng quảng cáo, số sê-ri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng di động.

Thông tin nhật ký: Khi bạn tương tác với Dịch vụ, chúng tôi thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày và giờ truy cập, các tính năng hoặc trang của ứng dụng đã xem, sự cố ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trước khi tương tác với Dịch vụ.  Chúng tôi cũng có thể thu thập internet và các hoạt động trực tuyến khác, bao gồm thông tin và lịch sử trình duyệt, thông tin cookie (theo tùy chọn cookie của bạn, nếu có) và dấu thời gian.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Nếu bạn cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi hoặc đăng nhập vào Dịch vụ thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn hiểu một số nội dung và / hoặc thông tin trong các tài khoản đó ("Thông tin tài khoản của bên thứ ba") có thể được truyền vào tài khoản Tiền đề của bạn nếu bạn cho phép truyền tải như vậy và Thông tin tài khoản của bên thứ ba được truyền đến Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính sách này. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin từ ứng dụng hoặc trang web này với thông tin chúng tôi đã thu thập từ bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng phân tích để giúp phân tích cách người dùng của chúng tôi sử dụng Dịch vụ. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin như tần suất người dùng của chúng tôi truy cập Dịch vụ, những trang họ truy cập và những trang web khác mà họ đã sử dụng trước khi đến với Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ Google Analytics để cải thiện Dịch vụ của mình hoặc để gửi cho bạn tin nhắn quảng cáo về Dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics thu thập địa chỉ IP được chỉ định cho bạn vào ngày bạn truy cập Dịch vụ, nhưng không thu thập tên của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác. Chúng tôi không kết hợp thông tin được tạo ra thông qua việc sử dụng Google Analytics với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Mặc dù Google Analytics trồng một Cookie liên tục để xác định bạn là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập Dịch vụ, Cookie không thể được sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài Google. Khả năng Google sử dụng và chia sẻ thông tin do Google Analytics thu thập về các lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ bị hạn chế bởi Điều khoản sử dụng Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google. Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về Google Analytics tại https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Khi chúng tôi được yêu cầu tìm kiếm sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng cookie không cần thiết theo luật hiện hành, chúng tôi tìm kiếm sự đồng ý này thông qua công cụ quản lý cookie của chúng tôi.

Google, Chi nhánh, Biên độ và FullStory và bất kỳ nhà cung cấp tương tự nào khác mà Premise hoạt động, có thể thu thập hoặc nhận thông tin nhận dạng cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau từ Dịch vụ và các ứng dụng khác, đồng thời sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và quảng cáo được nhắm mục tiêu.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin để nhắm mục tiêu quảng cáo.  Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách sử dụng các https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ bổ trợ sau.

PDC rất coi trọng việc phòng chống gian lận và tuân thủ pháp luật.  Như một điều kiện để đủ điều kiện đăng ký và hoàn thành Nhiệm vụ bằng Ứng dụng, Premise có thể tiến hành kiểm tra lý lịch và bảo mật, nếu thấy phù hợp và theo quyết định riêng của mình.

Thông tin quan trọng về quyền nền tảng

Nền tảng di động đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị nhất định mà ứng dụng không thể truy cập mà không có sự đồng ý của bạn. Các nền tảng này có các hệ thống cấp phép khác nhau để có được sự đồng ý của bạn. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về các quyền mà ứng dụng Premise tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng lần đầu tiên và việc bạn sử dụng ứng dụng cấu thành sự đồng ý của bạn.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để:

Cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ, bao gồm, ví dụ, để tạo điều kiện thanh toán, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, cung cấp hỗ trợ khách hàng cho người dùng, xác thực người dùng và gửi cập nhật sản phẩm và tin nhắn quản trị;

Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ví dụ, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng Dịch vụ; để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề vận hành; để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu; và để theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

Gửi hoặc tạo điều kiện liên lạc giữa bạn và hệ thống hỗ trợ nội bộ của chúng tôi, chẳng hạn như các thông báo quan trọng liên quan đến một nhóm nhỏ người dùng ứng dụng;

Gửi cho bạn thông tin liên lạc mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, tin tức và sự kiện của Premise Data Corporation và các công ty khác, khi được phép và theo luật pháp hiện hành của địa phương; và để xử lý các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các mục khuyến mãi khác và hoàn thành bất kỳ giải thưởng liên quan nào; và

Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm cung cấp hoặc đề xuất các tính năng, nội dung, giới thiệu và quảng cáo.

Cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp đồng hoặc pháp lý khi chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp Dịch vụ hoặc vận hành trang web hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm các hoạt động tiếp thị và kinh doanh chung của chúng tôi, cho mục đích điều tra hoặc tranh chấp và cho mục đích quảng cáo. Khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở để xử lý thông tin cá nhân của bạn, theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền phản đối việc xử lý này.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập về bạn như được mô tả trong Chính sách này hoặc như được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm như sau:

Với các đối tác Premise và các đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành thu thập dữ liệu và / hoặc xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, hoặc cho các mục đích tập trung dữ liệu và / hoặc hậu cần;

Với các khách hàng Premise tham gia Premise để thu thập dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm và video, bao gồm ảnh, ảnh chụp màn hình và bản ghi âm, ở các địa phương trên khắp thế giới;

Với các nhà cung cấp, nhà tư vấn, cố vấn kinh doanh, đối tác tiếp thị, kiểm toán viên, cố vấn chuyên nghiệp như cố vấn tài chính hoặc pháp lý và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người cần truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi hoặc cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ cho chúng tôi;

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào, bao gồm phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét và lệnh tòa;

Để thiết lập hoặc thực hiện hoặc các quyền hợp pháp, hoặc để bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý;

Để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc thực tế, vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

Để tuân thủ luật hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến thuế;

Để quản lý một chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát;

Với các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn không phù hợp với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc các chính sách có liên quan khác hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Premise Data Corporation hoặc những người khác;

Liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác;

Nếu chúng tôi thông báo khác cho bạn và, khi được yêu cầu, bạn đồng ý với việc chia sẻ; và

Ở dạng tổng hợp và/hoặc ẩn danh không thể sử dụng hợp lý để nhận dạng bạn.

Dịch vụ phân tích và quảng cáo do người khác cung cấp

Chúng tôi có thể cho phép những người khác cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích đối tượng cho chúng tôi, để phục vụ quảng cáo thay mặt chúng tôi trên Internet, đồng thời theo dõi và báo cáo về hiệu suất của các quảng cáo đó. Các tổ chức này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, SDK và các công nghệ khác để nhận dạng thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, cũng như khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ trực tuyến khác.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Thông tin tài khoản

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong ứng dụng. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo số [email protected]. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định về bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho phép. Ví dụ: nếu bạn có tín dụng hoặc khoản nợ thường trực trong tài khoản của mình hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã phạm tội gian lận hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm cách giải quyết vấn đề trước khi hủy kích hoạt tài khoản của bạn.

Quyền truy cập

Tiền đề sẽ tuân thủ các yêu cầu của cá nhân liên quan đến việc truy cập, chỉnh sửa và / hoặc hủy kích hoạt tài khoản của người dùng hoặc thông tin cá nhân khác về cá nhân đó theo luật hiện hành.

Thông tin vị trí

Dịch vụ yêu cầu quyền thu thập vị trí chính xác từ thiết bị của bạn theo hệ thống cấp phép mà hệ điều hành di động của bạn sử dụng. Việc vô hiệu hóa việc thu thập thông tin này sẽ hạn chế khả năng truy cập Dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa việc Dịch vụ thu thập vị trí chính xác từ thiết bị của bạn sẽ không giới hạn khả năng của chúng tôi trong việc thu thập thông tin vị trí của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu (tuân theo các quyền và miễn trừ theo luật hiện hành đó), người dùng Châu Âu có quyền: (i) kiểm tra xem chúng tôi có lưu giữ dữ liệu cá nhân về họ hay không và nhận bản sao dữ liệu cá nhân của họ; (ii) yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ không chính xác; (iii) yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ; (iv) yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của họ; và (v) nêu lên mối quan tâm về xử lý dữ liệu với cơ quan giám sát địa phương của họ. Trong một số trường hợp nhất định, họ cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý lợi ích hợp pháp đối với dữ liệu cá nhân của họ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Hơn nữa, họ có quyền chuyển một số dữ liệu cá nhân của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo quyền di chuyển dữ liệu. Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định bên dưới.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Premise Data Corporation, Inc., Attn: Legal, 185 Berry Street, Suite 6850, San Francisco, CA 94107, United States of America.

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX