Kiếm tiền.
Tạo tác động.

Chia sẻ kiến thức và hiểu biết của bạn để giúp các doanh nghiệp và cộng đồng đưa ra quyết định tốt hơn.


Như được giới thiệu trên

Cách thức hoạt động

Tạo một tài khoản

Tải xuống miễn phí ứng dụng của chúng tôi trên iOS hoặc Android và tạo tài khoản bằng địa chỉ email của bạn để tham gia cộng đồng Cộng tác viên Premise.

Tạo một tài khoản

Tải xuống miễn phí ứng dụng của chúng tôi trên iOS hoặc Android và tạo tài khoản bằng địa chỉ email của bạn để tham gia cộng đồng Cộng tác viên Premise.

Khám phá tác vụ của chúng tôi

Duyệt qua thị trường nhiệm vụ của chúng tôi và chọn các hoạt động bạn chọn để hoàn thành trong vòng vài phút.

Khám phá tác vụ của chúng tôi

Duyệt qua thị trường nhiệm vụ của chúng tôi và chọn các hoạt động bạn chọn để hoàn thành trong vòng vài phút.

Nhận thanh toán

Chọn tùy chọn để được thanh toán ngay lập tức qua PayPal, Payoneer hoặc Bitcoin tùy thuộc vào các phương thức thanh toán có sẵn ở quốc gia của bạn.

Nhận thanh toán

Chọn tùy chọn để được thanh toán ngay lập tức qua PayPal, Payoneer hoặc Bitcoin tùy thuộc vào các phương thức thanh toán có sẵn ở quốc gia của bạn.