Kiếm tiền.Tạo ảnh hưởng.

Chia sẻ kiến thức và hiểu biết sâu sắc của bạn để giúp các doanh nghiệp và cộng đồng đưa ra quyết định tốt hơn.

Như nổi bật trên

Hoạt động như thế nào

Tạo một Tài khoản

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi trên iOS hoặc Android miễn phí và tạo tài khoản bằng địa chỉ email của bạn để tham gia cộng đồng Cộng tác viên Premise.

Khám phá Tác vụ của chúng tôi

Xem qua thị trườngtacs vụ của chúng tôi và chọn các hoạt động để hoàn thành trong vòng vài phút.

Được trả tiền

Chọn tùy chọn thanh toán ngay lập tức qua Paypal, Payoneer hoặc Bitcoin tùy thuộc vào phương thức thanh toán có sẵn ở quốc gia của bạn.

Gặp gỡ Cộng tác viên của chúng tôi

Array
Array
Array
Array
Array
Array

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

যদি আপনি একজন কন্ট্রিবিউটর হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার Premise একাউন্টের সাথে যুক্ত ই-মেইল প্রবেশ করান।

Thankyou for getting in touch